• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 955T

  Máy xúc bánh l?p 955T

  ??c tr?ng
  1. Máy xúc bánh l?p 955T ???c cài ??t ??ng c? Weichai.
  2. Cài ??t c? c?u sang s? 2 ti?n và 1 lùi.
  3. Xy lanh kín k?t h?p mang l?i hi?u qu? b?t kín t?t và ?? tin c?y cao.

  ?? cao 955t

  Th?ng s? k? thu?t c?a Máy xúc bánh l?p
  Model 955T
  Dài x R?ng x Cao(mm) 8020×2800×3450
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 5000
  Dung tích gàu ??nh m?c(m3) 3.0
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 16500
  Ki?u ??ng c? diesel WEICHAI WD10G220E23
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 162
  Lo?i v? h?p s? HANGCHI ZL50D
  Sang s? 2 ti?n và 1 lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 170
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 3136
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 1171
  Chi?u dài c? s?(mm) 3100
  T?ng th?i gian nang, n?p và ?? t?i(s) 11.8
  Model ?? cao
  Kích th??c t?ng th?
  Chi?u dài (g?u trên m?t ??t) 8250 (mm)
  Chi?u r?ng (??n bên ngoài bánh xe 2960 (mm)
  Chi?u r?ng g?u 2960 (mm)
  Chi?u cao (??n ??nh cabin) 3400 (mm)
  Kho?ng cách tr?c 3100 (mm)
  Kho?ng sáng g?m t?i thi?u 450 (mm)
  Th?ng s? k? thu?t
  T?i tr?ng ??nh m?c 5000 (kg)
  Tr?ng l??ng v?n hành 16600kg
  Dung tích g?u ??nh m?c 3.3 (m3)
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a 3400 (mm)
  Ph?m vi ?? t?i 1320 (mm)
  Bán kính quay vòng (bánh xe) t?i thi?u 5970 (mm)
  ??ng c? Diesel
  Model WeiChai WP10G220E343 WeiChai WD10G220E23
  Ch?ng lo?i Phun ?i?n t? Phun tr?c ti?p
  M?c ?? phát th?i
  ??u ra ??nh m?c 162kW 162 (kW)
  L??ng phát th?i 9.726 (L)
  T?c ?? ??nh m?c 2000 2000 (vòng/phút)
  M?-men xo?n c?c ??i 980 (N.M) 900 (N.M)@1400 vòng/phút
  H? th?ng chuy?n ??ng
  Model HANGCHI ZL50D-038
  Ch?ng lo?i 4 ph?n t? giai ?o?n ??n
  V? trí sang s? 2F, 1R
  T?c ?? (F/R) 11.7/15.9,40.3
  L?c kéo t?i ?a 170kN
  Kích th??c l?p xe 23.5-25-16PR
  H? th?ng th?y l?c làm vi?c
  Model máy b?m d?u JHP3100
  áp su?t h? th?ng 18MPa
  Model van chuy?n ??i ?a chi?u GDF32Ⅱ-YL18
  Van d?n h??ng (tùy ch?n) Kh?ng có (tùy ch?n)
  H? th?ng chuy?n h??ng
  Model b?m chuy?n h??ng JHP2080L01
  Model máy chuy?n h??ng TLF2J-800-22-A
  Model van ?u tiên YXL-F250F-N7
  áp su?t h? th?ng chuy?n h??ng 16MPa
  H? th?ng phanh
  Ki?u phanh Phanh ??a caliper
  áp su?t khí 6-7.5 (kgf/cm2)
  Ki?u phanh ?? K?p phanh
  Dung tích d?u
  Nhiên li?u (d?u diesel) 280 (L)
  D?u b?i tr?n ??ng c? 24 (L)
  D?u cho b? chuy?n ??i và h?p s? 45 (L)
  D?u cho h? th?ng th?y l?c 240 (L)
  D?u cho tr?c d?n ??ng (F / R) 18/18 (L)
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>