• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 966

  Máy xúc bánh l?p 966

  ??c tr?ng
  1. Máy xúc bánh l?p 966 s? d?ng ??ng c? c?a Shanghai Diesel.
  2. C?ng t?c KD mang l?i hi?u qu? t?i ?u và v?n hành d? dàng cho máy xúc bánh l?p.
  3. Máy móc xay d?ng c?a c?ng ty chúng t?i ???c trang b? tr?c ki?u kh? c?a MERITOR.
  4. M? men xo?n và h?p s? ZF ?áng tin c?y.
  5. San b?ng gàu t? ??ng
  6. v?i ch?c n?ng gi?i h?n v? trí.
  7. ?? ??t ?? tin c?y t?i ?u và hi?u qu? b?t kín cao, máy xúc bánh l?p ??ng c? Weichai ???c trang b? xy lanh kín k?t h?p.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Máy xúc bánh l?p:
  Model 966
  Dài x R?ng x Cao(mm) 8714×2900×3550
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 6000
  Dung tích gàu ??nh m?c(m3) 3.7
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 19500
  Ki?u ??ng c? diesel ShangChai SC11CB240.1G2B1
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 174.5
  Lo?i v? h?p s? ZF
  Sang s? 4 ti?n và 3 lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 180
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 3325
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 1433
  Chi?u dài c? s?(mm) 3300
  T?ng th?i gian nang, n?p và ?? t?i(s) 10.5
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>