• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe san g?t 722-5

  Xe san g?t 722-5

  ??c tr?ng c?a xe san g?t 722-5:
  1. Xe san g?t 722-5 ???c trang b? ??ng c? diesel ShangChai.
  2. C? c?u truy?n ??ng v?i 6 s? ti?n và 3 s? lùi, ?i?u khi?n ?i?n-th?y l?c và thao tác ??n ??m b?o s? v?n hành d? dàng và thu?n ti?n.
  3. Trang b? b? vi sai ch?ng t? quay v?i ch?c n?ng t? ??ng khóa/m?, mang l?i kh? n?ng v?n hành m?nh m? và ?n ??nh..
  4. Xe san g?t có phan b? tr?c t?i ly t??ng giúp làm ph?ng b? m?t mà v?n duy trì s? ?n ??nh cao..
  5. H? th?ng th?y l?c hi?u qu? cao giúp v?n hành toàn b? thi?t b?.
  6. H? th?ng l??i san linh ho?t và h? khung kh?p giúp thi?t b? hoàn thành ???c nhi?u lo?i c?ng vi?c khác nhau
  7. Khi k?t h?p v?i khung ki?u h?p, h? th?ng truy?n ??ng giúp thi?t b? th?c hi?n ???c các c?ng vi?c n?ng.

  ??c ?i?m k? thu?t xe san g?t
  Model 722-5
  Dài x R?ng x Cao(mm) 9235×4320×3370
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 16600
  L?c kéo t?i ?a(KN) 105
  Ki?u ??ng c? diesel ShangChai SC11CB220G2B1
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 162
  Lo?i v? h?p s? HangChi 6WG180
  Sang s? 6 Ti?n và 3 lùi
  Bán kính quay t?i thi?u(mm) 7400
  Kích th??c l??i dao 4320×545×16
  Chi?u cao nang t?i ?a(mm) 450
  Chi?u sau ?i t?i ?a(mm) 535
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>