• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 957Z

  Máy xúc bánh l?p 957Z

  1. Máy xúc bánh l?p 957Z có h?p s? v?i 4 s? ti?n và 3 s? lùi.
  2. C?ng t?c KD giúp v?n hành d? dàng và hi?u qu?.
  3.Thi?t b? ???c l?p h? th?ng lái th?y l?c c?m bi?n t?i và h? th?ng v?n hành th?y l?c ?a nhánh b?m kép.
  4. Xy lanh t? h?p kín ??m b?o ?? kín cao và làm vi?c hi?u qu?.

  ??c ?i?m k? thu?t c?a máy xúc bánh l?p:
  Model 957Z
  Dài x R?ng x Cao(mm) 8130×2800×3450
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 5000
  Dung tích gàu ??nh m?c(m3) 3.0
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 16700
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins 6LTAA 9.3/ShangChai SC11CB220G2B1
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 158/162
  Lo?i v? h?p s? ZF
  Sang s? 4 ti?n và 3 lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 165
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 3050
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 1107
  Chi?u dài c? s?(mm) 3200
  T?ng th?i gian nang, n?p và ?? t?i(s) 11
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>