• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy r?i nh?a ???ng CLPS125

  Máy r?i nh?a ???ng CLPS125

  ??c tr?ng c?a Máy r?i nh?a ???ng
  1. Máy r?i nh?a ???ng ?i?u khi?n th?y l?c th?ng qua m?t máy vi tính ?? có t?c ?? ?n ??nh. Hi?n th? s? và phan tích l?i c?ng ???c cài ??t.
  2. Sóng siêu am ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n l??ng v?t li?u trong ph?u và b?ng t?i, ch?ng s? phan ?o?n c?a h?n h?p bê t?ng.
  3. B? ph?n san ph?ng t? ch?nh ??m b?o ?? ph?ng sau khi hoàn thành.
  4. T?m san gia c??ng mang l?i ?? rung l?n cho b? m?t ???c ti?n x? ly nén.
  5. Ch?c n?ng ch?ng t?i giúp t?m san kh?ng b? r?i khi ?ang r?i nh?a ???ng.
  6. H? th?ng b?i tr?n trung tam giúp gi? các ph?n nóng và di chuy?n ???c b?i tr?n ??u.
  7. Các b? ph?n chính ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài.
  8. Thi?t k? c?ng thái giúp v?n hành tho?i mái.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model No. CLPS125
  Dài x r?ng x cao (mm) 6610×3100×2930
  Tr?ng l??ng t?ngt) 21-30.5
  Ki?u ??ng c? diesel VOLVO TAD720VE
  ??u ra ??nh m?c(KW) 174
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng c? b?n(mm) 3000
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 12500
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 320
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i thi?u(mm) 20
  T?c ?? di chuy?n(Km/h) 0-2.54
  T?c ?? r?i nh?a ???ng(m/min) 0-15
  Dung tích ph?u(t) 14
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>