• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe nang CLD25

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  Th?ng s? k? thu?t
  Ki?u nhiên li?u  ??ng c? diesel
  T?i ??nh m?c kg 2500
  Tam t?i tr?ng mm 500
  Chi?u cao nang t?i ?a mm 3000
  Chi?u cao nang t? do mm 150
  Kích th??c ch?c nang mm 1070×120×40
  Kho?ng nang (mép ngoài) l?n nh?t./nh? nh?t. mm 1100/240
  Góc nghiêng tr?c degrees 6/12
  Giá treo tr??c mm 470
  Chi?u dài t?ng mm 2600
  Chi?u r?ng t?ng mm 1150
  Chi?u cao ?óng c?a tr? mm 1995
  Chi?u cao m? r?ng c?a tr? mm 4200
  Chi?u cao b?o v? trên kh?ng mm 2130
  Bán kinh quay t?i thi?u mm 2240
  Chi?u r?ng t?i ?a c?a ph?n kh?ng gian bên góc bên ph?i mm 2750
  T?c ?? di chuy?n km/h 20
  T?c ?? nang mm/sec 450
  Kh? n?ng leo d?c t?i ?a % 20
  Tr?ng l??ng máy kg 3690
  Bánh tr??c mm 7.00-12-12PR
  Bánh sau mm 6.00-9-10PR
  Bánh tr??c mm 960
  Bánh sau mm 980
  Chi?u dài c? s? mm 1600
  Kho?ng sáng g?m t?i thi?u mm 120
  ?c quy V/AH 12/60
  Model  TD27
  N?i s?n xu?t (Nhà s?n xu?t)  Nissan
  C?ng su?t ??nh m?c kw/rpm 44/2500
  M? men xo?n ??nh m?c (M? men xo?n t?i ?a) N.m/rpm 172/1600
  S? l??ng xy lanh  4
  ???ng kính×hành trình mm 96×92
  Dung tích cc 2663
  Dung tích b? ch?a nhiên li?u L 60

  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>