• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy r?i nh?a ???ng CLWTS95C

  Máy r?i nh?a ???ng CLWTS95C

  ??c tr?ng c?a Máy r?i nh?a ???ng
  1. Máy r?i nh?a ???ng CLWTS95C thích h?p cho r?i nh?a c? b? m?t ???ng và n?n ???ng.
  2. S? d?ng c?ng ngh? tan ti?n, máy r?i nh?a ???ng mang l?i hi?u qu? v?n hành và t? ??ng ? m?c cao.
  3. R?nh xích c? hai bên ???c ?i?u khi?n riêng r? nh? h? th?ng th?y l?c ??c l?p và ?i?u khi?n b?ng máy vi tính.
  4. C?m bi?n sóng siêu am ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n l??ng c?p li?u vào trong ph?u giúp ??m b?o l??ng c?p li?u ?n ??nh.
  5. C?m bi?n t? ?i?u ch?nh giúp m?t ???ng ph?ng và ??t tiêu chu?n.
  6. H? th?ng b?i tr?n trung tam ??m b?o toàn b? ? l?n ???c b?i tr?n ??u.
  7. ??c tính rung kép ???c thêm vào t?m san ph?ng ?? nén s? b? m?t ???ng. Gi?i h?n san ph?ng c? khí c?ng kh? d?ng ?? ?i?u ch?nh ?? r?ng m?t ???ng.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model No. CLWTS95C
  Dài x r?ng x cao (mm) 6610×3100×2930
  Tr?ng l??ng t?ngt) 21-27
  Ki?u ??ng c? diesel ShangChai D6114ZG1B
  ??u ra ??nh m?c(KW) 140
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng c? b?n(mm) 3000
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 9500
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 320
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i thi?u(mm) 20
  T?c ?? di chuy?n(Km/h) 0-2.9
  T?c ?? r?i nh?a ???ng(m/min) 0-19
  Dung tích ph?u(t) 14
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>