• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy r?i nh?a ???ng CLTL70C

  Máy r?i nh?a ???ng CLTL70C

  ??c tr?ng c?a Máy r?i nh?a ???ng
  1. Bánh xích b?n b? mang l?i l?c kéo m?nh m?.
  2. Thanh cào và b? phan b? v?t li?u ???c g?n l?n l??t c? bên trái và bên ph?i.
  3. H? th?ng b?i tr?n trung tam ??m b?o toàn b? ? l?n ???c b?i tr?n ??u.
  4. C?m bi?n t? ?i?u ch?nh giúp m?t ???ng ph?ng và ??t tiêu chu?n.
  5. H? th?ng làm s?ch nhiên li?u l?c d?u b?n nhanh chóng, gi?m thi?u s?c lao ??ng.
  6. Cánh tay san kéo dài
  7. Bu?ng lái có góc nhìn r?ng, v?i b?ng ?i?u khi?n di chuy?n ???c.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model No. CLTL70C
  Dài x r?ng x cao (mm) 6565×3210×3050
  Tr?ng l??ng t?ngt) 16-19.5
  Ki?u ??ng c? diesel WeiChai BF6L913
  ??u ra ??nh m?c(KW) 112
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng c? b?n(mm) 3000
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 7000
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 300
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i thi?u(mm) 20
  T?c ?? di chuy?n(Km/h) 0.9-2.86
  T?c ?? r?i nh?a ???ng(m/min) 2-3.6
  Dung tích ph?u(t) 12
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>