• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe t?i khai thác m? TL875

  Xe t?i khai thác m? TL875

  ??c tr?ng c?a xe t?i khai thác m?
  1. Hi?u su?t cao h?n

  Cùng ?i?u ki?n, chi?c xe t?i kéo này mang l?i hi?u qu? v?n chuy?n l?n h?n, t?i tr?ng c?ng h?n 60 t?n. Xe ?i kèm v?i th?i gian ch?t ng?n giúp ??m b?o l?i nhu?n cao.

  2. Dung tích t?i l?n h?n
  Ph??ng ti?n k? thu?t này ???c thi?t k? v?i tr?c tr??c 16 t?n và tr?c sau 35 t?n. Thi?t k? khoa h?c v?i h? th?ng treo, dung tích t?i ???c t?ng ?áng k?.

  3. An toàn và ?áng tin c?y h?n
  Thi?t b? xay d?ng ???c ??c tr?ng b?i s? k?t h?p hai h? th?ng phanh ph? và chính. Nó ???c thi?t k? v?i phanh chan, phanh h?m và phanh ki?u khác ?? ??m b?o an toàn khi ?ang v?n hành.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model TL875
  Dài × R?ng × Cao (m) 8900×3400×3950
  Tr?ng l??ng toàn b?(Kg) 26000
  Tr?ng l??ng khung(Kg) 66000
  Ki?u ??ng c? diesel WeiChai WD12.420
  ??u ra ??nh m?c (KW) 309
  Ki?u d?n ??ng 6×4
  Truy?n ??ng (mm) 3800+1500
  Dung tích t?i (m3) 30
  ?? leo d?c t?i ?a(%) 30
  Bán kính quay nh? nh?t (m) 21
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>