• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i SP-1210

  H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i SP-1210

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  ??c tr?ng
  1. Mang l?i s? chi?u sáng cho gia ?ình v?i hai phòng ho?c cho vi?c h?c t?p c?a sinh viên;
  2. T?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 10W , ?c quy kh? 9AH;
  3. Hai ?èn LED 3W; ?èn bàn cho h?c sinh c?ng ???c tùy ch?n;
  4. Th?i gian ho?t ??ng: H? th?ng chi?u sáng gia ?ình s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i cung c?p 5 gi? chi?u sáng m?t ngày.
  5. Nó có kh? n?ng ho?t ??ng trong 2 ngày may mù ho?c m?a.

  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>