• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • 1. Máy kéo c?ng

  Thu gom hàng hóa là m?t d?ch v? ? c?ng th??ng xuyên ???c th?c hi?n v?i máy kéo c?ng. Máy kéo c?ng SINOMACH ???c s?n xu?t v?i nh?ng b? ph?n nh?p t? KALMAR, m?t th??ng hi?u ph? c?a CARGOTEC. S? d?ng t?m thép Q690 cao c?p, k? s? hàn qu?c t? c?a chúng t?i ??m b?o ?? c?ng và ?? b?n cho t?ng khung máy kéo. T?i Changlin, chúng t?i s?n xu?t tuan th? nghiêm ng?t theo tiêu chu?n CARGOTEC và các tiêu chu?n qu?c t? khác. Trung tam gia c?ng s?n xu?t các ph?n có dung sai bé cho khung g?m.

  2. D?m phan ph?i cho xe nang và xe b?c x?p

  Hình ?nh bên trên là d?m phan ph?i. ???c ch? t?o b?i t?m thép Q690 cao c?p, d?m là s?n ph?m hàn c?a máy hàn tiêu chu?n IWE. Toàn b? quá trình s?n xu?t ???c ki?m soát nghiêm ng?t theo tiêu chu?n CARGOTEC và các tiêu chu?n qu?c t? khác. Trung tam gia c?ng tan ti?n ???c s? d?ng ?? ??m b?o ?? tin c?y c?a c?u trúc d?m.

  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>