• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • 1. Thanh ?òn ??n cho máy ép phun

  Thanh ?òn ??n ???c s? d?ng ch? y?u cho máy ép phun th??ng hi?u n?i ti?ng MILACRON. ???c s?n xu?t b?i các k? thu?t viên lành ngh?, máy bao g?m các t?m thép ch?t l??ng cao ?áp ?ng tiêu chu?n qu?c t? và tiêu chu?n MILACRON. Các quy trình s?n xu?t tiên ti?n ???c áp d?ng ?? mang l?i ?? tin c?y cao.

  2. Khung cho máy ép phun

  Khung ???c xu?t kh?u ch? y?u ?? ph?c v? máy ép phun th??ng hi?u MILACRON. ???c s?n xu?t b?i các k? thu?t viên lành ngh?, máy bao g?m các t?m thép ch?t l??ng cao ?áp ?ng tiêu chu?n qu?c t? và tiêu chu?n MILACRON. Các quy trình s?n xu?t tiên ti?n ???c áp d?ng ?? mang l?i ?? tin c?y cao.

  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>