• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 996

  Máy xúc bánh l?p 996

  Máy xúc bánh l?p ???c trang b? ??ng c? nguyên b?n Cummins có ?? tin c?y cao, v? h?p s? ZF và b? bi?n m? men xo?n. ??ng th?i, máy có tr?c ??t ZF nguyên b?n v?i b? truy?n ??ng vi sai ch?ng tr??t ?a ??a. C?ng t?c KD mang l?i hi?u qu? cao và d? v?n hành. Xy lanh kín hình nón 24° mang l?i hi?u qu? ?? kín cao.

  Ngoài ra, máy xúc bánh l?p còn ???c thi?t k? v?i van h?m ??n, phanh h?m th?y l?c ?ng kép và h? th?ng b?i tr?n t?p trung.

  ??c ?i?m k? thu?t c?a máy xúc bánh l?p 996:
  Model 996
  Dài x R?ng x Cao(mm) 9343×3200×3832
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 9000
  Dung tích gàu ??nh m?c(m3) 5.1
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 31500
  Ki?u ??ng c? diesel Original Cummins M11-C335
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 250
  Lo?i v? h?p s? ZF
  Sang s? 4 ti?n và 3 lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 269
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 3325
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 1400
  Chi?u dài c? s?(mm) 3650
  T?ng th?i gian nang, n?p và ?? t?i(s) 11
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>