• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 980H

  Máy xúc bánh l?p 980H

  Miêu t? v? bánh xúc bánh l?p 980H
  Máy xúc bánh l?p 980H c?ng là m?t lo?i thi?t b? c?ng trình (máy móc xay d?ng/ph??ng ti?n c?ng trình). Lo?i máy xúc bánh l?p 980H này ???c trang b? ??ng c? Cummins có ?? tin c?y cao, tr?c xe nguyên b?n ki?u ??t ZF n?i ti?ng v?i b? truy?n ??ng vi sai ch?ng tr??t ?a ??a, xy lanh kín k?t h?p ?em l?i ?? kín và ?? tin c?y cao, van h?m kép và phanh h?m ?ng kép th?y l?c và h? b?i tr?n t?p trung.

  ??c trung c?a máy xúc bánh l?p 980H :
  1. C?ng t?c KD mang l?i kh? n?ng v?n hành d? dàng và hi?u qu? h?n
  2.V? h?p s? ZF ch?c ch?n và b? bi?n m? men xo?n
  3.G?u xúc t? ??ng ?i?u ch?nh ?? can b?ng
  4. Có th? ??t ???c l?c kéo t?i ?a khi thay ??i ?i?u ki?n kéo

  ??c ?i?m k? thu?t c?a máy xúc bánh l?p 980H:
  Model 980H
  Dài x R?ng x Cao(mm) 8696×3099×3710
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 7500
  Dung tích gàu ??nh m?c(m3) 4.2
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 23500
  Ki?u ??ng c? diesel Original Cummins QSM11-C290
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 216
  Lo?i v? h?p s? ZF
  Sang s? 4 ti?n và 3 lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 222
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 3220
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 1275
  Chi?u dài c? s?(mm) 3400
  T?ng th?i gian nang, n?p và ?? t?i(s) 11.8
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>