• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe san g?t 713H

  Xe san g?t 713H

  Xe san g?t 713H c?a chúng t?i ???c trang b? h? truy?n ??ng m?nh m? v?i thao tác tay c?m ??n và ?i?u khi?n ?i?n th?y l?c. V?i c?n s? 6 ti?n và 3 lùi, thi?t b? v?n hành d? dàng và thu?n ti?n. Xe còn có h? th?ng th?y l?c hi?u n?ng cao v?i khóa th?y l?c, giúp v?n hành t?ng chi ti?t m?t cách bình th??ng. H?n th? n?a, h? th?ng phanh h?m th?y l?c ?em ??n s? tin c?y và an toàn khi làm vi?c cho thi?t b?.

  Xe san g?t ???c trang b? vi sai ch?ng t? quay có ch?c n?ng khóa và m? khóa t? ??ng, ??m b?o kh? n?ng kéo m?nh m? và ?n ??nh. V?i s? phan b? t?i tr?c h?p ly, thi?t b? có th? làm vi?c ?n ??nh khi g?p b? m?t c?ng. Thi?t b? có kh? n?ng làm nh?ng c?ng vi?c n?ng vì có c?u trúc h?p và c? c?u truy?n ??ng tan ti?n. Lo?i máy xay d?ng này còn có th? th?c hi?n nhi?u nhi?m v? khác nhau nh? h? th?ng dao g?t linh ho?t treo trên xe và b? khung có kh?p n?i.

  ??c ?i?m k? thu?t xe san g?t
  Model 713H
  Dài x R?ng x Cao(mm) 8060×3658×3370
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 12000
  L?c kéo t?i ?a(KN) 70
  Ki?u ??ng c? diesel DongFeng Cummins 6BT5.9-C130
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 97
  Lo?i v? h?p s? HangChi YD13
  Sang s? 6 Ti?n và 3 lùi
  Bán kính quay t?i thi?u(mm) 6600
  Kích th??c l??i dao 3658×545×16
  Chi?u cao nang t?i ?a(mm) 410
  Chi?u sau ?i t?i ?a(mm) 560
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>