• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy ?i 722-6

  Máy ?i 722-6

  Nh?ng ??c ?i?m c?a máy ?i 722-6:
  1. ??ng c? Cummins nguyên ki?n;
  2. S? d?ng h?p truy?n ??ng; h?p s? ti?n 6 lùi 3, thao tác d? dàng;
  3. L?p ??t b? vi sai NO-SPIN (s?n ph?m c?a M?) ?? ??m b?o s? ?n ??nh và s?c kéo m?nh m?;
  4. S? phan ph?i t?i tr?ng tr?c xe ly t??ng;
  5. H? th?ng th?y l?c v?i hi?u su?t cao làm cho m?i b? ph?n ??u ???c s? d?ng ??y ??;
  6. H? th?ng treo t?m g?t linh ho?t và khung ???c n?i b?ng kh?p làm cho ph?m vi thao tác càng r?ng r?i h?n h?n.
  7. Khung xe ???c n?i b?ng kh?p và h? th?ng treo l??i ?i linh ho?t t?o kh?ng gian làm vi?c r?ng.

  Tham s? k? thu?t c?a máy ?i 722-6:
  Model 722-6
  Dài x R?ng x Cao(mm) 9290×4320×3600
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 16500
  L?c kéo t?i ?a(KN) 86.1
  Ki?u ??ng c? diesel CUMMINS QSB6.7-C220
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 164
  Lo?i v? h?p s? HangChi WG180
  Sang s? 6 Ti?n và 3 lùi
  Bán kính quay t?i thi?u(mm) 7400
  Kích th??c l??i dao 4320×545×16
  Chi?u cao nang t?i ?a(mm) 450
  Chi?u sau ?i t?i ?a(mm) 535
  C?ng ty SINOMACH chuyên s?n xu?t các lo?i thi?t b? xay d?ng ch?t l??ng cao nh? máy xúc bánh l?p, máy ?i, xe lu, máy xúc ?ào, máy xúc tr??t, máy lát ???ng, xe tr?n bê t?ng và c?n c?u v.v.
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>