• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe san g?t 722H

  Xe san g?t 722H

  ??c tr?ng c?a xe san g?t 722H:
  1. Xe san g?t 722H c?a chúng t?i ???c trang b? ??ng c? ShangChai ki?u SC11CB220G2B1.
  2. H? th?ng th?y l?c mang l?i hi?u qu? v?n hành cao cho toàn thi?t b?.
  3. C? c?u truy?n ??ng v?i 6 s? ti?n và 3 s? lùi, ?i?u khi?n ?i?n-th?y l?c và thao tác ??n ??m b?o s? v?n hành d? dàng và thu?n ti?n.
  4. Trang b? khóa th?y l?c và b? vi sai ch?ng t? quay t? ??ng khóa/m?, mang l?i kh? n?ng v?n hành m?nh m? và ?n ??nh.
  5. ???c thi?t k? v?i phan b? tr?c t?i hoàn h?o giúp ?ng d?ng ???c trên nh?ng b? m?t c?ng v?i s? ?n ??nh cao.
  6. Khi k?t h?p v?i khung ki?u h?p, h? th?ng truy?n ??ng giúp thi?t b? th?c hi?n ???c các c?ng vi?c n?ng.
  7. H? th?ng l??i san linh ho?t và h? khung kh?p giúp thi?t b? hoàn thành ???c nhi?u lo?i c?ng vi?c khác nhau.

  ??c ?i?m k? thu?t xe san g?t
  Model 722H
  Dài x R?ng x Cao(mm) 9235×4320×3370
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 16100
  L?c kéo t?i ?a(KN) 87.4
  Ki?u ??ng c? diesel ShangChai SC11CB220G2B1
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 162
  Lo?i v? h?p s? ZF WG200 /HangChiWG180
  Sang s? 6 Ti?n và 3 lùi
  Bán kính quay t?i thi?u(mm) 7400
  Kích th??c l??i dao 4320×545×16
  Chi?u cao nang t?i ?a(mm) 450
  Chi?u sau ?i t?i ?a(mm) 535
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>