• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào 620CH

  Máy xúc ?ào 620CH

  ??c tr?ng
  1. Máy xúc ?ào 620CH ???c l?p ??t ??ng c? Cummins c?a h?ng Dongfeng
  2. Máy có h?p s? c? ??ng b? g?m 4 s? ti?n và 4 s? lùi.
  3. ?? nang cao ?? an toàn, cabin ROPS/FOPS ???c thi?t k? v?i kh?ng gian r?ng r?i mang l?i t?m nhìn t?t và m?i tr??ng ?i?u khi?n tho?i mái.
  4. S?n ph?m có th? ???c ch? t?o v?i l?a ch?n 4 bánh d?n h??ng. Máy s? d?ng tr?c tr??c CARRARO và tr?c sau ki?u ??t CARRARO v?i phanh ?a ??a.
  5. Van pilot ?i?u khi?n máy xúc, c?ng nh? van ?ào, giúp quá trình v?n hành c?a máy xúc ?ào tr? nên ??n gi?n và linh ho?t.
  6. ???c thi?t k? th?ng minh, gàu xúc c?a máy có th? kéo dài giúp gi?m thi?u ?áng k? kho?ng cách di chuy?n và c?i thi?n hi?u su?t làm vi?c.
  7. Cánh tay c?a máy xúc có th? kéo dài giúp c?i thi?n ph?m vi làm vi?c.

  ??c tính k? thu?t
  Model 620CH
  Dài x R?ng x Cao(mm) 5835×2313×3548
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 8000
  Ki?u ??ng c? diesel DongFeng Cummins 4BTA3.9-C110 /Cummins B4.5 /Perkins 1104D
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 82/74/74.5
  Lo?i v? h?p s? CARRARO
  Sang s? 4 Ti?n và 4 lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 70
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 1700
  Dung tích g?u ??nh m?c(m3) 1.0
  L?c tháo t?i ?a(KN) 60
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 2714
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 845
  Chi?u dài c? s?(mm) 2155.5
  T?ng th?i gian nang, t?i và ?? t?i 9.5
  Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3) 0.2
  Chi?u sau ?ào t?i ?a(mm) 4405
  Bán kính ?ào t?i ?a(mm) 5390
  Chi?u cao ?? t?i t?i ?a(mm) 3510
  L?c ?ào t?i ?a(KN) 56
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>