• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào 630A

  Máy xúc ?ào 630A

  ??c ?i?m c?a máy xúc ?ào 630A:
  1. ???c trang b? ??ng c? Cummins;
  2. B? truy?n l?c c? gi?i ??ng b? v?i 4 s? ti?n & 4 s? lùi;
  3. Xi lanh b?t kín h?n h?p mang tính b?t kín cao h?n và r?t ?áng tin c?y;
  4. B? n?p và máy ?ào ng??c cài ti?n, tính n?ng t?t lành;
  5. Tr?c sau ki?u ?m CARRARO mang phanh ??a ?a kênh và tr?c tr??c CARRARO
  6. Bu?ng lái ki?u m?i r?ng r?i, t?o c?m giác th? gi?n tho?i mái h?n;
  7. Có th? l?a ch?n l?p ??t 2 bánh xe ho?c 4 bánh xe.

  Tham s? k? thu?t máy xúc ?ào 630A:
  Model 630A
  Dài x R?ng x Cao(mm) 7085×2313×3424
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 7600
  Ki?u ??ng c? diesel WD DEUTZ WP4G95E221
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 70
  Lo?i v? h?p s? CARRARO
  Sang s? 4 Ti?n và 4 lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 70
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 1700
  Dung tích g?u ??nh m?c(m3) 1.0
  L?c tháo t?i ?a(KN) 60
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 2714
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 845
  Chi?u dài c? s?(mm) 2155.5
  T?ng th?i gian nang, t?i và ?? t?i 9.5
  Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3) 0.3
  Chi?u sau ?ào t?i ?a(mm) 4405
  Bán kính ?ào t?i ?a(mm) 5481
  Chi?u cao ?? t?i t?i ?a(mm) 3737
  L?c ?ào t?i ?a(KN) 50

  C?ng ty SINOMACH cung c?p cho khách hàng toàn c?u các lo?i s?n ph?m thi?t b? xay d?ng nh? máy xúc, máy ?i, máy lát ???ng, xe tr?n bê t?ng và c?n c?u v.v.

  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>