• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc tr??t S275

  Máy xúc tr??t S275

  M? t? S275
  1. H? th?ng ngu?n Mitsubishi ?em l?i c?ng su?t và m?men v??t tr?i. Xay d?ng trên chu?n khí th?i Tire III, nó có ?u ?i?m là tiêu th? ít d?u, t?c ?? quay th?p, m?men cao và tu?i th? lau dài.
  2. ?ng d?ng h? th?ng th?y l?c nh?n hàng uy tín, ??ng c? th??ng hi?u REXROTH ch?t l??ng cao, b?m pit t?ng kép, van ch?nh th?y l?c, van ?i?u khi?n chính, b?m ho?t ??ng và m?t b?m ph? tr? dòng ch?y cao ??m b?o ?? tin c?y cho toàn b? ph??ng ti?n.
  3. B?m th?y l?c ???c k?t n?i tr?c ti?p v?i bánh ?à ??ng c? cho hao h?t c?ng su?t ? m?c t?i thi?u và hi?u su?t t?i ?a.
  4. L??i l?c quay nh?p kh?u t? ??c ??m b?o ?? s?ch cho h? th?ng th?y l?c, v?i hi?u su?t v??t tr?i giúp kéo dài tu?i th? cho các linh ki?n th?y l?c.
  5. Góc nhìn r?ng 360 ?? cho phép c? c?u v?n hành và ph?n xung quanh quan sát ???c d? dàng. Có m?t g??ng g?n trên cánh tay nang ?? quan sát tr?c.
  6. Cabin ??t chu?n ROPS/FOPS ???c trang b? v?i ?ai an toàn và thanh ch?n an toàn. Nó cho phép c? c?u di chuy?n và v?n hành ???c khóa t? ??ng. Nó có th? ti?n hành phanh c?ng nh? là d?ng ph??ng ti?n ??t ng?t.
  7. ?ng d?ng h? th?ng làm mát và làm nóng theo th?i ti?t, thi?t k? tho?i mái cho ng??i dùng và thanh c?ng c?, h? th?ng ?i?u khi?n tr? ??ng và ch?nh t?a ?? khi?n máy ch?y m??t mà c?ng nh? ?em l?i ?i?u ki?n làm vi?c t?i ?u.

  ??c tr?ng c?a Máy xúc tr??t S275
  Model s?n ph?m S275
  Dài x r?ng x cao (mm) 3490×1900×2270
  T?i ??nh m?c(Kg) 1100
  Static tipping loads(KN) 22000
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 3600
  Ki?u ??ng c? diesel Mitsubishi /Kubota/Xinchai
  ??u ra ??nh m?c(KW) 55
  Kh? n?ng ?ào x?i l?n nh?t(mm) 2400
  ?? sau ?ào xúc(mm) 750
  Chi?u dài c? s?(mm) 1085
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 0.55
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>