• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc tr??t 285F

  Máy xúc tr??t 285F

  M? t? Máy xúc tr??t 285F
  1. H? th?ng ngu?n PERKINS/KUBOTA ?em l?i c?ng su?t và m?men v??t tr?i. Xay d?ng trên chu?n khí th?i Tire III, nó có ?u ?i?m là tiêu th? ít d?u, t?c ?? quay th?p, moomen cao và tu?i th? lau dài.
  2. ?ng d?ng h? th?ng th?y l?c nh?n hàng uy tín, ??ng c? th??ng hi?u SAUER ch?t l??ng cao, b?m pit t?ng kép, van ch?nh th?y l?c, van ?i?u khi?n chính, b?m ho?t ??ng và m?t b?m ph? tr? dòng ch?y cao ??m b?o ?? tin c?y cho toàn b? ph??ng ti?n.
  3. B?m th?y l?c ???c k?t n?i tr?c ti?p v?i bánh ?à ??ng c? cho hao h?t c?ng su?t ? m?c t?i thi?u và hi?u su?t t?i ?a.
  4. L??i l?c quay nh?p kh?u t? ??c ??m b?o ?? s?ch cho h? th?ng th?y l?c, v?i hi?u su?t v??t tr?i giúp kéo dài tu?i th? cho các linh ki?n th?y l?c.
  5. Góc nhìn r?ng 360 ?? cho phép c? c?u v?n hành và ph?n xung quanh quan sát ???c d? dàng. Có m?t g??ng g?n trên cánh tay nang ?? quan sát tr?c.
  6. Cabin ??t chu?n ROPS/FOPS ???c trang b? v?i ?ai an toàn và thanh ch?n an toàn. Nó cho phép c? c?u di chuy?n và v?n hành ???c khóa t? ??ng. Nó có th? ti?n hành phanh c?ng nh? là d?ng ph??ng ti?n ??t ng?t.
  7. ?ng d?ng h? th?ng làm mát và làm nóng theo th?i ti?t, thi?t k? tho?i mái cho ng??i dùng và thanh c?ng c?, h? th?ng ?i?u khi?n tr? ??ng và ch?nh t?a ?? khi?n máy ch?y m??t mà c?ng nh? ?em l?i ?i?u ki?n làm vi?c t?i ?u.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Máy xúc tr??t 285F
  Model s?n ph?m 285F
  Dài x r?ng x cao (mm) 3688×1880×2023
  T?i ??nh m?c(Kg) 1050
  Static tipping loads(KN) 20200/21000
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 3550/3770
  Ki?u ??ng c? diesel Mitsubishi/Deitz
  ??u ra ??nh m?c(KW) 62/60
  Kh? n?ng ?ào x?i l?n nh?t(mm) 2543
  ?? sau ?ào xúc(mm) 652
  Chi?u dài c? s?(mm) 1179
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 0.56
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>