• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • C?n tr?c b?c x?p (C?n c?u tr?c th?ng SQ6.3)

  C?n tr?c b?c x?p (C?n c?u tr?c th?ng SQ6.3)

  ??c tr?ng
  1. V?i vai trò là m?t c?n c?u tr?c th?ng, c?n tr?c b?c x?p SQ6.3 s? d?ng h?p gi?m t?c bánh r?ng tr?c vít nh?m ??t hi?u qu? quay 360 ??.
  2. M?t giá ?? khung ngang co du?i ???c ho?t ??ng theo c? ch? th?y l?c v?i s?i tay r?ng 5.2m ???c l?p ??t vào thi?t b? nang c?a chúng t?i ?? t?o thành c?u hình tiêu chu?n.
  3. Nh? thi?t di?n l?c giác, thi?t b? nang v?t li?u này có ??c tr?ng là ?? ?n ??nh ngang cao.
  4. ?òn b?y làm vi?c ???c phan b? g?n khoang hàng c?a c?n tr?c b?c x?p h? tr? v?n hành c? hai phía.
  5. C?n tr?c b?c x?p c?a chúng t?i ???c trang b? van ?i?u ch?nh b?ng tay 4 ch?c n?ng và van ?i?u ch?nh giá ?? b?ng tay 4 ch?c n?ng.
  6. ?? ??m b?o v?n hành an toàn, máy c?u th?y l?c c?a chúng t?i ???c c?u hình chu?n v?i c?ng t?c gi?i h?n chi?u cao, thi?t b? c?nh báo gió to, ?èn ngu?n LED, và c?u hình tùy ch?n v?i thi?t b? gi?i h?n m? men.

  Th?ng s? c?a C?n tr?c b?c x?p
  Model SQ6.3
  M? men nang t?i ?a(KN.m) 157
  Dung l??ng nang t?i ?a(Kg) 6300
  Kho?ng v?n hành t?i ?a(mm) 11500
  Kho?ng nang t?i ?a(mm) 13800
  Kho?ng r?ng ?n ??nh t?i ?a(mm) 2130-5210
  Góc quay T?t c?
  Tr?ng l??ng c?n tr?c(Kg) 2726
  Dung tích két d?u(L) 140
  áp su?t h? th?ng th?y l?c(MPa) 23
  L?u l??ng d?u c?a h? th?ng th?y l?c(L/min) 60
  N?ng l?c nang ??nh m?c c?a C?n tr?c b?c x?p (??n v?: kg.f)
  R / L 4.06m 6.64m 9.22m 11.8m
  2.5 *6300 *5000 3000  
  3.0 *5000 3350 2750 2160
  3.5 4000 3020 2520 1990
  4.0 (3.79) 3800 2750 2310 1830
  4.5   2500 2120 1680
  5.0   2280 1950 1540
  5.5   2100 1800 1410
  6.0   1950 1670 1290
  6.5   (6.37) 1800 1560 1180
  7.0     1470 1080
  7.5     1350 990
  8.0     1300 910
  8.5     1250 840
  9.0     (8.95) 1200 780
  9.5       730
  10.0       690
  10.5       660
  11.0       640
  11.5       630
  H? s? nang H? s? nang là 6 cho m?c ???c ?ánh d?u * và 4 cho các m?c khác.
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>