• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào ZG3210-9C

  Máy xúc ?ào ZG3210-9C

  ??c tính c?a ZG3210-9C
  1. Máy xúc ?ào c?a chúng t?i ???c trang b? ??ng c? Cummins nguyên g?c có ?? tin c?y cao.
  2. Máy có h? th?ng th?y l?c ?áng tin c?y bao g?m b?m, ??ng c? và các lo?i van ch?t l??ng cao.
  3. Máy xúc ?ào th?y l?c ???c thi?t k? v?i màn ?i?u khi?n ?i?n t? và h? th?ng ki?m soát có ch?c n?ng hi?n th? LCD ?a ch?c n?ng.
  4. V?i thi?t b? di chuy?n, máy xúc ?ào th?y l?c phù h?p s? d?ng trong các h?m m?.
  5. C?u trúc h?p dáng ch? X kh?e kho?n.

  Th?ng s? k? thu?t cho máy xúc ?ào ZG3210-9C
  Model ZG3210-9C
  Dài x r?ng x cao (mm) 9520×2800×3030
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 21000
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 0.91
  ?? sau ?ào l?n nh?t(mm) 6690
  Bán kính ?ào l?n nh?t(mm) 9953
  Chi?u cao ?ào l?n nh?t(mm) 9642
  Chi?u cao ?? t?i t?i ?a(mm) 6813
  L?c ?ào c?a gàu 137
  L?c ?ào c?a tay ga?u 102
  Kh? n?ng leo d?c (%) 70
  ??ng c? diesel Cummins 6BTAA5.9-C150
  ??u ra ??nh m?c(KW) 112
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>