• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào ZG3235-9/ZG3235-9C

  Máy xúc ?ào ZG3235-9/ZG3235-9C

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  ??c tr?ng
  1. Máy xúc ?ào th?y l?c ???c trang b? ??ng c? Cummins nguyên g?c có ?? tin c?y cao.
  2. ???c trang b? h? th?ng th?y l?c có ?? tin c?y bao g?m an, ??ng c? và b?m ch?t l??ng cao.
  3. Máy xúc ?ào th?y l?c ???c thi?t k? v?i màn hình ?i?n t? và h? th?ng ki?m soát có ch?c n?ng hi?n th? màn LCD ?a ch?c n?ng.
  4. V?i thi?t b? di chuy?n, máy phù h?p ?? s? d?ng trong các h?m m?.
  5. Máy ???c thi?t k? v?i c?u trúc hình h?p ch? X kh?e kho?n.

  Th?ng s? k? thu?t cho Máy xúc ?ào ZG3235-9/ZG3235-9C
  Model s?n ph?m ZG3235-9/ZG3235-9C
  Dài x r?ng x cao (mm) 9840×2980×3160
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 23000
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 1.1
  ?? sau ?ào l?n nh?t(mm) 6920
  Bán kính ?ào l?n nh?t(mm) 10180
  Chi?u cao ?ào l?n nh?t(mm) 9562
  L?c ?ào l?n nh?t(KN) 159
  Kh? n?ng leo d?c (%) 70
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins 6BTAA5.9-C178
  ??u ra ??nh m?c(KW) 133
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>