• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào ZG3255LC-9C

  Máy xúc ?ào ZG3255LC-9C

  ??c tính
  1. Máy xúc ?ào th?y l?c ???c trang b? ??ng c? Cummins có ?? tin c?y cao.
  2. ???c trang b? h? th?ng th?y l?c có ?? tin c?y bao g?m van, ??ng c? và b?m ch?t l??ng cao.
  3. Máy xúc ?ào th?y l?c ???c thi?t k? v?i màn hình ?i?n t? và h? th?ng ki?m soát có ch?c n?ng hi?n th? màn LCD ?a ch?c n?ng.
  4. V?i thi?t b? di chuy?n, máy phù h?p ?? s? d?ng trong các h?m m?.
  5. C?u trúc hình h?p ch? X kh?e kho?n.

  ??c tr?ng c?a Máy xúc ?ào ZG3255LC-9C
  Model ZG3255LC-9C
  Dài x r?ng x cao (mm) 9840×3180×3180
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 25000
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 1.2
  ?? sau ?ào l?n nh?t(mm) 6995
  Bán kính ?ào l?n nh?t(mm) 10258
  Chi?u cao ?ào l?n nh?t(mm) 9612
  Chi?u cao ?? t?i t?i ?a(mm) 6690
  L?c ?ào c?a gàu 162
  L?c ?ào c?a tay ga?u 123
  Kh? n?ng leo d?c (%) 70
  ??ng c? diesel Cummins 6BTAA5.9-C178
  ??u ra ??nh m?c(KW) 133
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>