• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe t?i c?u CLQY30K5-I

  Xe t?i c?u CLQY30K5-I

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  1. H? th?ng c?n tiên ti?n v?i máng tr??t, ??u c?n con l?n tr??t, và m?t c?n ??c ?áo v?i m?t c?t ngang bát giác, mang l?i hi?u qu? nang tuy?t v?i và v?n hành ?áng tin c?y.
  2. C?ng ngh? c?n ki?u ?ng l?ng ??c quy?n giúp ch?ng l?i d?n ??n cong c?n, g?y xy lanh th?y l?c ho?c g?y c?n, ??m b?o an toàn và ?? tin c?y.
  3. Xe t?i c?n áp d?ng 8 c?ng ngh? ???c c?p b?ng sáng ch?, giúp vi?c nang, quay và ?i?u ch?nh c?n tr? nên d? dàng.
  4. B? gi?i h?n m? men xo?n ?i kèm v?i màn hình LCD màu ?? phan tích l?i, mang l?i s? chính xác.
  5. ??ng c? th?y l?c m? men l?n ??m b?o an toàn su?t quy trình nang th? c?p.
  6. Cabin lái than thi?n v?i ng??i s? d?ng mang l?i kh?ng gian r?ng r?i ?? v?n hành êm ? và d? dàng.
  7. Sáu c?ng ngh? gia c?ng chính xác ??m b?o ch?t l??ng cho c?n xe t?i c?u.
  8. T?m v?i c?n ???c m? r?ng t?ng c??ng t?i tr?ng nang.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model CLQY30K5-I
  Dài x r?ng x cao (mm) 12570×2500×3390
  Tr?ng l??ng v?n hành (Kg) 32400
  ??ng c? diesel WeiChai WD615.329 / ShangChai SC8DK280Q3
  ??u ra ??nh m?c (KW) 213/206
  M? men t?i tr?ng t?i ?a(KN.m) 1025
  T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t) 30
  ?? leo d?c t?i ?a(%) 35/40
  T?c ?? quay t?i ?a(r/min) 2.5
  Chi?u dài c?n(m) 10.6
  T?m v?i c?n t?i ?a(m) 40.4
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>