• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe t?i c?u CLQY50KA

  Xe t?i c?u CLQY50KA

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  1. C?ng ngh? c?n ki?u ?ng l?ng seri K c? ?i?n mang l?i s? an toàn và ?? tin c?y t?i ?a.
  2. ?? an toàn toàn di?n nh?t trong c?ng nghi?p c?n tr?c.
  3. H? th?ng phanh khí hai vòng khí ??m b?o s? an toàn trong quá trình phanh.
  4. H? th?ng d?n h??ng tan ti?n th?y l?c mang l?i s? linh ho?t, chính xác và an toàn trong ?i?u khi?n.
  5. B? xoay v?i ?? c?ng cao.
  6. Toàn b? xe t?i c?u là s? k?t h?p hoàn h?o c?a thi?t k? và c?u trúc, mang l?i m?c ?? cao hàn t? ??ng.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model CLQY50KA
  Dài x r?ng x cao (mm) 13770×2800×3570
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 42000
  ??ng c? diesel WeiChai WD615.338/ WeiChai WP10.375
  ??u ra ??nh m?c(KW) 276/275
  M? men t?i tr?ng t?i ?a(KN.m) 1822
  T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t) 50
  ?? leo d?c t?i ?a(%) 40
  T?c ?? xoay t?i ?a(r/min) 2
  Chi?u dài c?n(m) 11.3
  T?m v?i t?i ?a c?a c?n(m) 42.7
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>