• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe t?i c?u CLQY70K-I

  Xe t?i c?u CLQY70K-I

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  1. H? th?ng c?n tiên ti?n v?i máng tr??t, ??u c?n con l?n tr??t, và m?t c?n ??c ?áo v?i m?t c?t ngang bát giác, mang l?i hi?u qu? nang tuy?t v?i và v?n hành ?áng tin c?y.
  2. C?ng ngh? c?n ki?u ?ng l?ng ??c quy?n giúp ch?ng l?i d?n ??n cong c?n, g?y xy lanh th?y l?c ho?c g?y c?n.
  3. Xe t?i c?n áp d?ng 8 c?ng ngh? ???c c?p b?ng sáng ch?, giúp vi?c nang, quay và ?i?u ch?nh c?n tr? nên d? dàng.
  4. B? gi?i h?n m? men xo?n ?i kèm v?i màn hình LCD màu ?? phan tích l?i, mang l?i s? chính xác.
  5. ??ng c? th?y l?c m? men l?n ??m b?o an toàn su?t quy trình nang th? c?p.
  6. Cabin lái than thi?n v?i ng??i s? d?ng mang l?i kh?ng gian r?ng r?i ?? v?n hành êm ? và d? dàng.
  7. Sáu c?ng ngh? gia c?ng chính xác ??m b?o ch?t l??ng cho c?n xe t?i c?u.
  8. ??i tr?ng 5 t?n ???c thêm vào xe t?i c?u.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model CLQY70K-I
  Dài x r?ng x cao (mm) 13930×2800×3575
  Tr?ng l??ng v?n hành (kg) 43000
  Ki?u ??ng c? diesel WeiChai WD615.338/ WeiChai WP10.375
  ??u ra ??nh m?c (kw) 276/275
  M? men t?i tr?ng t?i ?a (KN.m) 2303
  T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t) 70
  ?? leo d?c t?i ?a (%) 40
  T?c ?? quay t?i ?a(r/min) 2
  Chi?u dài c?n(m) 11.6
  T?m v?i c?n t?i ?a(m) 44.2
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>