• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy r?i ???ng

   1. CLPS75C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
    Dung tích ph?u(t): 14
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 7500
   1. CLPS90C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
    Dung tích ph?u(t): 14
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9000
   1. CLPS95C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
    Dung tích ph?u(t): 14
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9500
   1. CLPS125 ??u ra ??nh m?c(KW): 174
    Dung tích ph?u(t): 14
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 12500
   1. CLPSE90 ??u ra ??nh m?c(KW): 140
    Dung tích ph?u(t): 14
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9000
   1. CLWTS95C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
    Dung tích ph?u(t): 14
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9500
   1. CLTL45C ??u ra ??nh m?c(KW): 55
    Dung tích ph?u(t): 10
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 4500
   1. CLTL60C ??u ra ??nh m?c(KW): 55
    Dung tích ph?u(t): 10
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 6000
   1. CLTL70C ??u ra ??nh m?c(KW): 112
    Dung tích ph?u(t): 12
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 7000
   1. C2LTLZ45E ??u ra ??nh m?c(KW): 55
    Dung tích ph?u(t): 10
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 4500
   1. C2LTLZ60 ??u ra ??nh m?c(KW): 86
    Dung tích ph?u(t): 12
    ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 6000

  S?n ph?m Chúng t?i bao g?m: Máy xúc bánh l?p; Máy ?i; Máy lu; Máy xúc ?ào; Máy r?i ???ng; C?n tr?c b?c x?p; Xe tr?n bê t?ng và các linh ph? ki?n máy móc...S?n ph?m ?? nh?n ???c ch?ng nh?n ISO9001 và ISO14001 v? thi?t b? xay d?ng t?i TQ, ?? ???c xu?t kh?u sang h?n 50 nhà n??c trên th? gi?i nh? M?, Euro, Chau ??i d??ng, Chau á, Trung ??ng, Chau Phi v.v. C?ng ty SINOMACH n?m ? TP Th??ng Chau, giao th?ng r?t thu?n ti?n, cách say bay Th??ng H?i 2-3h ?i ? t?, và cách b?n c?ng Th??ng H?i 3h; cách b?n c?ng Ch??ng Gia C?ng 1h.

  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>