• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD230F

  Xe ?i ??t CLD230F

  ??c tính
  Xe ?i ??t CLD230F trang b? ??ng c? Cummins model NTAA855-C280S20, 3 thành ph?n, b?c ??n, m? men xo?n m?t pha, truy?n ??ng sang s? 3 ti?n + 3 lùi, ly h?p lái ki?u ??t và phanh ?ai ??nh h??ng th?y l?c. C? c?u ho?t ??ng bao g?m l??i dao th?ng-nghiêng ?i?u khi?n servo, thi?t b? kéo, cabin m? và b? b?o v? dao th??ng ???c th?y ? xe ?i ??t cay ??. S?n ph?m này có th? ???c l?a ch?n l?p ??t v?i l??i dao hình ch? U, máy c?o thanh ??n, máy c?o 3 thanh, t?i, v.v…

  Th?ng s? k? thu?t cho xe ?i ??t CLD230F
  Model s?n ph?m CLD230F
  Dài x r?ng x cao (mm) 5750×3725×3483
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 25500
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins NTAA855-C280S20
  ??u ra ??nh m?c(KW) 179
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 1210
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 540
  ?? r?ng r?nh(mm) 560
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>