• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD160

  Xe ?i ??t CLD160

  ??c tính
  1. ??ng c? Weichai WD10G178E25 c?a xe ?i ??t CLD160 mang l?i s? m?nh m?, m? men xo?n cao và ?? tin c?y tuy?t v?i.
  2. áp d?ng truy?n ??ng m? men xo?n và sang s? m?nh m? ?áp ?ng nhi?u ?i?u ki?n làm vi?c khác nhau.
  3. Quy trình lái ?i?u khi?n th?y l?c và phanh h?m c?ng nh? máy c?o và l??i dao d?n h??ng ?em l?i tính linh ho?t, ?? an toàn và ?? tin c?y cao.
  4. Thi?t k? bên trong c?ng thái h?c giúp bu?ng lái có kh?ng gian v?n hành tho?i mái và hi?u qu? làm vi?c cao.
  5. Toàn b? máy có c?u trúc tan ti?n và b? ngoài sang tr?ng.

  Th?ng s? k? thu?t c?a xe ?i ??t CLD160
  Model s?n ph?m CLD160
  Dài x r?ng x cao (mm) 5080×3612×3322
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 17500
  Ki?u ??ng c? diesel WeiChai WD10G178E25
  ??u ra ??nh m?c(KW) 131
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 960
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 552
  ?? r?ng r?nh(mm) 500
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>