• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLT160-5

  Xe ?i ??t CLT160-5

  M? t?
  1. Xe ?i ??t CLT160-5 ???c trang b? v?i ??ng c? t?ng áp th? h? m?i STEYRWD10G178E25 m?ng m?, tiêu th? ít nhiên li?u và ?? tin c?y cao.
  2. Máy áp d?ng ly h?p ??t và truy?n ??ng sang s? c? khí 5 ti?n+4 lùi.
  3. Quá trình phanh và lái ?i?u khi?n th?y l?c c?ng nh? l??i dao và máy c?o v?n hành d?n h??ng mang l?i ?? linh ho?t cao, an toàn và ?áng tin c?y
  4. áp d?ng b? l?c khí ba b?c giúp t?ng tu?i th? ??ng c? mà gi?m thi?u chi phí v?n hành.
  5. C?ng c? l?p ráp th??ng hi?u n?i ti?ng ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài cho ?? tin c?y cao và hi?n th? chính xác cao.
  6. Máy có th? tùy ch?n cài ??t v?i nhi?u thi?t b?, nh? l??i dao nghiêng-th?ng, l??i dao v? sinh.

  ??c tr?ng c?a xe ?i ??t CLT160-5
  Model s?n ph?m CLT160-5
  Dài x r?ng x cao (mm) 5140×3390×3100
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 17000
  Ki?u ??ng c? diesel WeiChai WD10G178E25
  ??u ra ??nh m?c(KW) 131
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 955
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 552
  ?? r?ng r?nh(mm) 510
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>