• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy ?ào

   1. GE65H ??u ra ??nh m?c(KW): 36.2
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 0.22
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 6100
   1. GE150H ??u ra ??nh m?c(KW): 86
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 0.6
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 13890
   1. ZG3210-9C ??u ra ??nh m?c(KW): 112
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 0.91
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 21000
   1. ZG3225LC-9C ??u ra ??nh m?c(KW): 122
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 1.0
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 22000
   1. ZG3255LC-9C ??u ra ??nh m?c(KW): 133
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 1.2
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 25000
   1. ZG3365LC-9C ??u ra ??nh m?c(KW): 186
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 1.7
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 34100
   1. ZG3750LC-9 Chi?u cao ?ào t?i ?a(mm): 11520
    Chi?u cao ?? t?i ?a (mm): 7710
    ?? sau ?ào t?i ?a (mm): 7350
   1. Máy ?ào th?y l?c ZG3485LC-9C ??u ra ??nh m?c(KW): 280
    N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3): 2.2
    Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 48000
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>