• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • C?n tr?c b?c x?p

   1. SQ5 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 5000
    M? men nang t?i ?a(KN.m): 125
    Kho?ng nang t?i ?a(mm): 10800
   1. SQ6.3 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 6300
    M? men nang t?i ?a(KN.m): 157
    Kho?ng nang t?i ?a(mm): 13800
   1. SQ8 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 8000
    M? men nang t?i ?a(KN.m): 200
    Kho?ng nang t?i ?a(mm): 15300
   1. SQ10 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 10000
    M? men nang t?i ?a(KN.m): 250
    Kho?ng nang t?i ?a(mm): 13300
   1. SQ12 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 12000
    M? men nang t?i ?a(KN.m): 300
    Kho?ng nang t?i ?a(mm): 17000
   1. SQ6.3Z3Q Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 6300
    M? men nang t?i ?a(KN.m): 138
    Kho?ng nang t?i ?a(mm): 10100

  C?n tr?c b?c x?p là lo?i thi?t b? c?ng nghi?p n?ng s? h?u h? th?ng nang th?y l?c và m?t h? th?ng kính t?m xa nh?m th?c hi?n thao tác nang, quay và v?n chuy?n hàng hóa. C?n c?u c?a chúng t?i ch? y?u ???c c?u thành t? m?t b? khung c?n tr?c, khoang hàng hóa, b? ngu?n và c? c?u c?u. Chúng t?i có c?n c?u tr?c th?ng và c?n c?u g?p khúc v?i n?ng l?c 2t, 3.2t, 5t, 6.3t, 8t, 10t, 12t và 16t cho quy v? l?a ch?n. B? khung ???c trang b? cho c?n tr?c b?c x?p có th? có ngu?n g?c c?a Dongfeng, Jiefang, Auman ho?c Steyr.

  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>