• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 937H

  Máy xúc bánh l?p 937H

  1. Các máy xúc bánh l?p 937H ???c trang b? ??ng c? Dongfeng Cummins có hi?u su?t ?áng tin c?y.
  2. Máy xúc bánh l?p này th?ng qua b? truy?n l?c bi?n t?c 3 s? ti?n và 3 s? lùi truy?n t?i m?nh m?.
  3. H? th?ng ?i?u khi?n th?y l?c v?i các xi lanh có ?? kín cao giúp máy có tính n?ng nang t?t, ho?t ??ng ?n ??nh.

  Tiêu chu?n 937h

  ?? cao 937h

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model Tiêu chu?n 937h ?? cao 937h
  Kích th??c t?ng th?
  Chi?u dài (g?u trên m?t ??t) 7100 (mm) 7780 (mm)
  Chi?u r?ng (??n bên ngoài bánh xe 2440 (mm) 2440 (mm)
  Chi?u r?ng g?u 2440 (mm) 2440 (mm)
  Chi?u cao (??n ??nh cabin) 3180 (mm) 3180 (mm)
  Kho?ng cách tr?c 2750 (mm) 2750 (mm)
  Kho?ng sáng g?m t?i thi?u 360 (mm) 360 (mm)
  Th?ng s? k? thu?t
  T?i tr?ng ??nh m?c 3000 (kg) 3000 (kg)
  Tr?ng l??ng v?n hành 10200kg 10300kg
  Dung tích g?u ??nh m?c 1.8 (m3) 1.8 (m3)
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a 2890 (mm) 3360 (mm)
  Ph?m vi ?? t?i 1060 (mm) 1560 (mm)
  Bán kính quay vòng (bánh xe) t?i thi?u 5185 (mm) 5185 (mm)
  ??ng c? Diesel
  Model Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 WeiChai WP6G125E22 Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 WeiChai WP6G125E22
  Ch?ng lo?i Phun tr?c ti?p Phun tr?c ti?p
  ??u ra ??nh m?c 97 (kW) 92 (kW) 97 (kW) 92 (kW)
  T?ng khí th?i c?a xi lanh 5.9 (L) 6.75 (L) 5.9 (L) 6.75 (L)
  T?c ?? ??nh m?c 2200(vòng/phút) 2200(vòng/phút)
  M?-men xo?n c?c ??i 440(N.M)@1500rpm 500(N.M)@1500rpm 440(N.M)@1500rpm 500(N.M)@1500rpm
  H? th?ng truy?n ??ng
  Model BS428DX2+YJ315GZ-6F2 BS428DX2+YJ315GZ-6F2
  Ch?ng lo?i H?p s? t? ??ng ly h?p H?p s? t? ??ng ly h?p
  V? trí sang s? 4 F, 2 R 4 F, 2 R
  T?c ?? (F/R) F: 7.8/14.7/23.5/41.2 R: 10.8/31.6 F: 7.8/14.7/23.5/41.2 R: 10.8/31.6
  L?c kéo t?i ?a 96kN 96kN
  Kích th??c l?p xe 17.5-25-12PR 17.5-25-12PR
  H? th?ng th?y l?c làm vi?c
  Model máy b?m d?u CBGj2100 (SAE) CBGj2100 (SAE)
  áp su?t h? th?ng 16MPa 16MPa
  Model van chuy?n ??i ?a chi?u GDF25-16 YGDF-25-YL16 (cho van d?n h??ng) GDF25-16 YGDF-25-YL16 (cho van d?n h??ng)
  Van d?n h??ng (tùy ch?n) DXS-00 DXS-00
  H? th?ng chuy?n h??ng
  Model b?m chuy?n h??ng CBGj2100(SAE) CBGj2100(SAE)
  Model máy chuy?n h??ng 101S-5TS-500-20-A 101S-5TS-500-20-A
  Model van ?u tiên YXL-F250F-14N7-A YXL-F250F-14N7-A
  áp su?t h? th?ng chuy?n h??ng 14MPa 14MPa
  l H? th?ng phanh
  Ki?u phanh Ki?u phanh Phanh ??a caliper
  áp su?t khí áp su?t khí 0.7~0.8 MPa
  Ki?u phanh ?? Ki?u phanh ?? K?p phanh
  l Dung tích d?u
  Nhiên li?u (d?u diesel) Nhiên li?u (d?u diesel) 130 (L)
  D?u b?i tr?n ??ng c? 13.5 (L) (Cummins) 13.5 (L) (Cummins) 13.5 (L) (Cummins)
  D?u cho b? chuy?n ??i và h?p s? 35(L) 35 (L)
  D?u cho h? th?ng th?y l?c 120(L) 120(L)
  D?u cho tr?c d?n ??ng (F/R) 16/15(L) 16/15(L)
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>