• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 947H

  Máy xúc bánh l?p 947H

  1. Máy xúc bánh l?p 947H ???c trang b? ??ng c? Dongfeng Cummins có hi?u su?t ?áng tin c?y.
  2. Bu?ng ?i?u khi?n sang tr?ng, h? th?ng ?i?u khi?n hi?n ??i, c?u t?o truy?n ??ng bánh xe tiên ti?n A/C mang c?m giác tho?i mái cho nhà ?i?u hành.
  3. Máy xúc bánh l?p này th?ng qua b? truy?n l?c bi?n t?c 2 s? ti?n và 1 s? lùi truy?n t?i m?nh m?.
  4. H? th?ng ?i?u khi?n th?y l?c v?i các xi lanh có ?? kín cao giúp máy có tính n?ng nang t?t, ho?t ??ng ?n ??nh.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model 947H
  Dài x R?ng x Cao(mm) 7670×2570×3375
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 4000
  Dung tích gàu ??nh m?c(m3) 2.35
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 12300
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins 6BTA5.9-C180
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 132
  Lo?i v? h?p s? 4WG180
  Sang s? 4 s? ti?n, 3 s? lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 120
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 3176
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 1095
  Chi?u dài c? s?(mm) 3067
  T?ng th?i gian nang, n?p và ?? t?i(s) 9.8
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>