• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 957H

  Máy xúc bánh l?p 957H

  1. Các máy xúc bánh l?p 957H ???c trang b? ??ng c? ShangChai SC11CB220G2B1 có hi?u su?t ?áng tin c?y.
  2. Máy xúc bánh l?p này th?ng qua b? truy?n l?c bi?n t?c 3 s? ti?n và 3 s? lùi truy?n t?i m?nh m?.
  3. H? th?ng ?i?u khi?n th?y l?c v?i các xi lanh có ?? kín cao giúp máy có tính n?ng nang t?t, ho?t ??ng ?n ??nh.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model 957H
  Dài x R?ng x Cao(mm) 8390×2800×3450
  Tr?ng l??ng ??nh m?c(Kg) 5000
  Dung tích gàu ??nh m?c(m3) 3.0
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 17300
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins 6LTAA 9.3/ShangChai SC11CB220G2B1
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 158/162
  Lo?i v? h?p s? CHANGLIN
  Sang s? 3 ti?n và 3 lùi
  L?c kéo t?i ?a(KN) 160
  Kho?ng ?? t?i t?i ?a(mm) 3136
  Ph?m vi ?? t?i(mm) 1121
  Chi?u dài c? s?(mm) 3300
  T?ng th?i gian nang, n?p và ?? t?i(s) 11
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>